Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
Utrolig hva disse gjør med samfunnet vårt. Nå er folkehelsa i ferd med å gå til grunne? For folk velger elsparkesykkel i stedet for å gå eller kjøre buss! Jeg trur på folks frihet og ansvar for egne valg i stedet for forbud og påbud mot alt vi ikke liker, hva gjør du?#valgfrihet #folkehelse #frihet #elsparkesykkel

Emneknagger:

Postet:
2019-09-21 09:40:07