Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag inviterte Erna Solberg og Kjell -Børge Freiberg til toppmøte om havvind i Bergen. Representanter fra industri, organisasjoner, myndigheter og virkemiddelapparat var invitert til å gi sine innspill til regjeringens arbeid med videre utvikling av norske bedrifters posisjon internasjonalt på havvind: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/toppmote-om-havvind/id2669248/ #bestpåhav

Emneknagger:

Postet:
2019-09-17 17:57:15

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Olje- og energidepartementet (Norge)