Person / Aktør:
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
Parti: SP

Innlegg:
Useriøst fra Høie | DN https://t.co/SbrPRHFwp4

Postet:
2019-08-25 23:03:42

Delt innhold:
Useriøst fra Høie
Helseminister Bent Høie beskylder meg og Senterpartiet for populisme når vi går imot hans planer for nedlegging av Ullevål sykehus (innlegg i DN 20. august). Han argumenterer med at pasientbehandlingen er dyrere i Oslo enn i Bergen, og at dette skyldes at regionsykehuset i Oslo drives på to steder. Men han vet godt at sykehusene i Oslo presterte omtrent som Haukeland sykehus ved inngangen av fusjonen til Oslo universitetssykehus (OUS). Det er etter samlingen til OUS at effektiviteten ikke har økt tilsvarende som i Bergen.