Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Tariffavtalene er selve bærebjelkene i det ordnede arbeidslivet. Derfor støtter Rødt de streikende Foodora-syklistene! ✊ #streik #tariffavtale #foodora

Emneknagger:

Postet:
2019-08-19 21:23:07