Person / Aktør:
Anniken Hauglie
Anniken Hauglie
Parti: H

Innlegg:
Mener virkelig AP, SV, MDG at loddtrekning er et rettferdig opptakssystem til videregående?🤔 Oslo har over år utviklet gode skoler med ulik profil med utgangspunkt i fritt skolevalg. #OsloHøyre Elever har ulike grunner og motivasjon for sine valg. Noen skoler er (periodevis) mer populære enn andre, og karakterkrav kan være høyt. Det rødgrønne byrådet vil derfor nå frata elevene retten til fritt skolevalg basert på karakterer og erstatte det med varianter av loddtrekning og kvotering. Jeg kan ikke se hvordan noen av disse modellene blir mer «rettferdige» enn dagens karakterbaserte. Tvert om risikerer vi et mer tilfeldig, vilkårlig og urettferdig system basert på kriterier elevene har få muligheter til å påvirke. Det er valg i år. Er virkelig loddtrekning mer rettferdig enn karakterer? Ps. Ja, denne saken engasjerer meg, også fordi jeg har barn som blir rammet av denne politikken.

Emneknagger:

Postet:
2019-08-16 20:06:49

Delt innhold:
Kan bli loddtrekning om skoleplasser i Oslo
Høyre er i harnisk etter at Inga Marte Thorkildsens (SV) utvalg har lansert fire mulige alternativer til karakterbasert opptak i Oslo-skolen.