Person / Aktør:
Mudassar Kapur
Mudassar Kapur
Parti: H

Innlegg:
@OdinRosfjord Hei, det jobbes allerede med å få inn den type tematikk i læreplaner. Samtidig har jeg også troen på at unge muslimer reiser til skolene og forteller om sin hverdag til sine jevnaldrende / andre elever.

Postet:
2019-08-16 09:32:12