Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
«At Begum glatt hopper over at utvalgsleder Berit Lødding er tydelig på at det for alle modellene gjelder at søkernes førstevalg skal tillegges størst mulig vekt, passer godt inn i Begums forsøk på å tåkelegge en viktig debatt» #skolevalg @OsloHoyre https://t.co/qKDMKZhaje

Emneknagger:

Postet:
2019-08-15 22:03:36

Delt innhold:
«Dagens inntaksmodell truer elevenes rett til likeverdig opplæring»
DEBATT: Utdanningsforbundet mener at inntaksordninger skal gi likeverdige muligheter for alle, ikke bare dem med best karakterer.