Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
PRESSEINVITASJON: Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottar mandag 1. juli plan for utbygging og drift (PUD) av Tor II fra operatør ConocoPhillips i Olje- og energidepartementet: https://t.co/G0DifWS9FS

Postet:
2019-06-26 10:56:26

Delt innhold:
PRESSEINVITASJON: Overlevering av plan for utbygging og drift (PUD) – Tor II
Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen mottar mandag 1. juli planer for Tor II fra operatør ConocoPhillips i Olje- og energidepartementet.