Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Kan man bore etter olje i et oppsprukket og forvitret granittisk grunnfjell?🤔@LundinNorway har fått godkjent søknaden fra @oeddep om en slik type prøveutvinning ved Rolvsnes-funnet i Nordsjøen, som tidligere ikke har skjedd på norsk sokkel. Les mer: https://t.co/58oLr8RN9p https://t.co/JZhc0dTrpq

Postet:
2019-07-10 09:34:52

Delt innhold:
Godkjenner prøveutvinning fra ny type reservoar i Nordsjøen
Olje- og energidepartementet godkjenner søknad fra operatøren Lundin Norway AS om prøveutvinning fra Rolvsnes-funnet ved Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. En vellykket test kan åpne opp for leting i grunnfjell også i andre områder på norsk sokkel