Person / Aktør:
Kårstein E Løvaas
Kårstein E Løvaas
Parti: H

Innlegg:
@RagHolmas Andre Bjerke; Goehte(Faust) og Shakespare.

Postet:
2019-07-16 17:40:58