Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Nestleder @marie_sneve forklarer i Tid for Tall hvorfor 50 000 barn i lavinntektsfamilier blir fratatt barnetrygden 👶💸

Postet:
2019-07-07 15:50:41