Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
For to år siden fremma vi vårt aller første forslag på Stortinget som var å markere 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i 2019. Det ble enstemmig vedtatt og førte til dagens markering.

Postet:
2019-07-17 15:14:43