Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
SV vil legge til rette for meir sykling. Sykkel er av våre mest effektive og miljøvennlige transportmiddel, særleg i byområda. Skal vi nå det klimavenlege nullutslippssamfunnet der lufta er trygg og rein å puste i, må vi legge til rette for at fleire syklar! 🚲🚴‍♀️ #sykkel #bilfrittbyliv #utno

Emneknagger:

Postet:
2019-06-27 21:39:40