Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
Rederne er fornøyd, kystfiskerne taper igjen. Regjeringen fremmer en fiskeripolitikk for de få, vi vil kjempe for en politikk #fordemange langs kysten vår. https://t.co/RHXo0KnyyV

Emneknagger:

Postet:
2019-06-21 14:26:16

Delt innhold:
Nytt fiskekvotesystem får både ris og ros | ABC Nyheter
Stortingsmeldingen om et nytt forenklet kvotesystem for fiskernæringen blir både mottatt med glede og forbannelse. Fiskebåt er glad, SV kaller det et svik. Nye fiskeritillatelser, videref ø ring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen. – Det g å r bra i fiskerin æ ringen. Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda st ø rre verdier av de rike fiskeressursene