Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Norge faller for tredje år på rad på oversikten Rainbow Map, som viser hvor likestilte LHBT+-personer er i landet, og kommer dårligere ut enn sammenlignbare skandinaviske land når det kommer til holdninger i befolkningen. Derfor må vi styrke LHBT+-arbeidet. Vi vil: - Forby konverteringsterapi. - Forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke. - Styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet. - Styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende. - Styrke bevilgningene til LHBT+-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBT+-potten». - Sikre Skeivt Arkiv i Bergen fortsatt drift. - Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene. - Sørge for at alle kommuner oppretter konkrete LHBT+-handlingsplaner. - Igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge. - Styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Postet:
2019-06-21 14:48:15