Person / Aktør:
Margret Hagerup
Margret Hagerup
Parti: H

Innlegg:
Besøk av aktører fra opplæringskontoret for vekstbedrifter, ASVL og Fasvo, som jobber for å unngå at ungdom med spesielle behov havner i sofaen etter endt skolegang. #inkluderingsdugnaden #østfoldmodellen

Emneknagger:

Postet:
2019-06-18 17:24:49