Person / Aktør:
Audun Lysbakken
Audun Lysbakken
Parti: SV

Innlegg:
I dag er det #renholdernesdag - jeg begynte den sammen med en bra gjeng fra @norskarbeidsmandsforbund 👍🏻✊🏻 Ulikheten og utryggheten øker i norsk arbeidsliv, og renholderne er en av gruppene som må kjempe for rettighetene sine. SV fremmer forslag i Stortinget om å styrke rettighetene til renholderne og andre arbeidsfolk i tjenestenæringene i dag!

Emneknagger:

Postet:
2019-06-14 09:18:42