Person / Aktør:
Mudassar Kapur
Mudassar Kapur
Parti: H

Innlegg:
Barna som hentes til Norge har allerede hatt en krevende barndom og vil trenge mye hjelp i årene som ligger foran dem. De er foreldreløse men de skal ikke måtte stå alene. Nå har vi et viktig ansvar for at de integreres i det norske samfunnet, får en trygg barndom og et godt liv.

Postet:
2019-06-03 19:43:52