Person / Aktør:
Siv Jensen
Siv Jensen
Parti: FRP

Innlegg:
Norge er ikke Europas sosialkontor. Det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i kontantstøtte og barnetrygd hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge. Derfor vil vi kutte i slike velferdsordninger og tilpasse det kostnadsnivået i det landet barna lever i.

Postet:
2017-07-19 20:25:29