Person / Aktør:
Ingvild Kjerkol
Ingvild Kjerkol
Parti: AP

Innlegg:
RT @LHL_Hjerneslag: Hjernehelse er folkehelse https://t.co/nZe2Wing1g #hjernehelse #hjerneslag #slagrammede #pårørende #folkehelse #helse @BentHHoyre @GeirJBekkevold @ingvildkjerkol @hjerneradet @afasiforbundetN

Emneknagger:

Postet:
2019-05-23 16:31:54

Delt innhold:
Hjernehelse er folkehelse
Mye skjer p å folkehelsesiden for tiden. Ny folkehelsemelding, ny eldre- og folkehelseminister, nye koster. Jeg leser Folkehelsemeldingen med optimistisk blikk, men ender opp litt skuffet. Jeg ser nemlig ikke folkehelseperspektivet og visjonene for god hjernehelse i befolkningen som jeg hadde forventet og h å pet p å, sett i lys av at vi har en nasjonal hjernehelsestrategi fra 2017. Norske tall fra det verdensomspennende Global Burden of Disease prosjektet viser at hjernesykdom er å rsa ken til en