Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Vi styrker ordningen med aktivitetshjelpemidler for voksne 👍

Postet:
2019-05-09 13:37:40

Delt innhold:
Regjeringen bevilger 15 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne
I fjor tok pengene slutt lenge før året var over, og mange søkere ble avvist. Nå vil regjeringen gi mer penger til aktivitetshjelpemidler til voksne for å hindre at det samme skjer igjen.