Person / Aktør:
Erlend Wiborg
Erlend Wiborg
Parti: FRP

Innlegg:
Det er absurd å nekte folk å jobbe pga at de har rundet 70 år. Hvis man fortsatt utøver jobben på en god måte og man selv ønsker å fortsette skal man selvfølgelig få lov til det. Er du enig?

Postet:
2019-05-09 19:41:55

Delt innhold:
På grunn av egne regler i staten må Arne (70) slutte i jobben
Statsansatte må slutte tidligere enn ansatte i private bedrifter. Absurd, synes lederen i Arbeids og -sosialkomiteen.