Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
I dag er det frigjørings- og veterandagen. Jeg holdt tale og la ned krans på vegne av Stortinget ved retterstedet på Akershus festning. På bildet står jeg sammen med tillitsvalgte i Forsvaret Torbjørn Bongo og Tom-Rune Klemetsen. - Kjære veteraner, - Kjære alle sammen! Morgenen 8. februar 1945 ble den forhatte norske statspolitisjefen likvidert av Oslo-gjengen. Som hevn for drapet, besluttet Reichskommisar Terboven umiddelbart at det skulle opprettes standrett og avsies dødsdommer. 28 norske motstandsmenn, flere av dem bare gutter på 18 og 20 år, ble henrettet på dette stedet 9. og 10. februar. Alle som kaldblodig hevn. Den 24. april 1944 ble en flyktningtransport stoppa på grensa til Sverige, og en av følget sprakk og fortalte at Frans Aubert var kontaktpersonen deres. Aubert ble umiddelbart arrestert, og ble utsatt for harde avhør på Victoria Terrasse i mer enn 40 timer. Frans Aubert tilhørte Milorgs Oslo-distrikt og hadde en viktig posisjon i transport av flyktninger til Sverige og England. Hans historie viser den enorme risikoen de som deltok i organisering og gjennomføring av flyktningtransporten løp. Aubert var blant motstandsmennene som satt fengslet på Akershus festning da statspolitisjefen ble skutt den 8. februar 1945. I et brev Aubert skrev mens han satt fengslet her på Akershus, omtalte han blant annet de dødsdømte: «Enkelt og liketil, uten store ord, tok de avskjed med oss andre, og uttalte håpet om at ofret ikke skjedde forgjeves.» Natt til 9. februar ble Aubert henrettet her på dette stedet vi er samlet i dag – 31 år gammel. Ytterligere 14 motstandsmenn ble skutt her, 17. mars – mindre enn to måneder før frigjøringen – som hevn for Milorgs pågående sabotasjeaksjoner. Etter at de 42 norske gutter og menn ble henrettet her for 74 år siden, ble de døde kroppene dumpet i Oslofjorden. Familiene fikk aldri en grav å gå til. Dette er en del av vår mørkeste del av historien. Både domstolen som avsa dødsdom over mange av de 42 som vi her minnes, og de som deltok i eksekusjonen, var nordmenn. Navnene til de 42 som ble henrettet her vil for alltid være nedfelt her på retterstedet, og vi skal aldri glemme det offer de gjorde for at Norge igjen skulle bli fritt. 8. mai er derfor en dag hvor vi skal minnes de som ofret alt for at vi kan ha frie valg, folkevalgte politikere og lovlige statsmakter. 8. mai er en minnedag for våre falne og en dag for å feire at Norge igjen ble fritt - men det er også deres dag - vår nasjonale veterandag. Det er en dag for å hedre alle dere som har tjenestegjort i og utenfor landets grenser - for å bidra til at mennesker i andre land skal kunne oppleve frihet og trygghet. I Tysklandbrigaden, Libanon, Bosnia og Kosovo og i dag i Afghanistan, Irak - og i går reiste norske soldater igjen til Mali. - Vi må aldri glemme de ofre den innsats våre frihetskjempere og veteraner fra internasjonale operasjoner har gitt oss. - Vi skal aldri glemme de mange som kjempet for Norges frihet under 2. verdenskrig. - Vi skal aldri glemme de 42 menn som ble henrettet her. Herman Wildenvey var Frans Aubert sin gudfar. Han skrev etter krigen diktet – «Frans Aubert»: Når nå i dag de falnes minne stiger i helterekker inn og du er med, ser jeg deg ikke som en pansret kriger, men kun som ridderen – av rett og fred. Min kjære Frans, jeg har ditt siste brev Og bildet med dine unge drag… Jeg leser om igjen de ord du skrev i dødens venterom din siste dag. Det er så få og enkle ord, men sterke, som kun en dødsdømt ungdom kunne skrive. Du ser ditt liv - det ufullendte verket, men foran døden smiler du til livet. Du tenkte spredt på slekt og venner gjerne, Men om din gjerning sluttet tanken fast. Så falt det skudd – et liv, et lys – en stjerne, gikk ut med ett – en jord og himmel brast. Vi minnes deg og signer her ditt minne. Vårt norske sinn blir nå det firmament Hvorfra ditt navn, din unge dåd skal skinne Med glans som kjærlighet og mot har tent. Det er med stor ærbødighet jeg legger ned denne kransen på vegne av Stortinget - for å minnes de som kjempet, som falt og som gav oss alt.

Postet:
2019-05-08 12:08:49