Person / Aktør:
Linda Hofstad Helleland
Linda Hofstad Helleland
Parti: H

Innlegg:
Dette er trist å se og er selvsagt ikke noe vi aksepterer. Nå er dette riktignok nok et forlatt konkursbo, men jeg er glad for at næringen så tydelig tar avstand. Det ser vi også gjennom helgens store opprydningsdugnad i regi av #holdNorgeRent, der svært mange oppdrettsselskap har bidratt til å fjerne plast langs kysten vår. I dag har de fleste gode avtaler med avtallsselskaper som tar hånd om gammelt utstyr, samt retningslinjer for hvordan dette kun skal leveres sertifiserte aktører for videre håndtering. På verdens største sjømatmesse i Brussel diskuterer bransjen og politikerne hvordan kampen mot plast kan intensiveres.

Emneknagger:

Postet:
2019-05-07 11:23:20

Delt innhold:
Fant flere forlatte oppdrettsanlegg på Frøya og Mausundvær
Både på land og til havs langs norskekysten ligger det rester av gamle og forlatte oppdrettsanlegg.