Person / Aktør:
Jorodd Asphjell
Jorodd Asphjell
Parti: AP

Innlegg:
#arbeidernesdag #norge #solidaritet #internasjonalen #sterkerefellesskap #sammen #alleskalmed

Emneknagger:

Postet:
2019-05-01 09:16:55