Person / Aktør:
Helge Orten
Helge Orten
Parti: H

Innlegg:
@MArusfritrafikk @NFdep @Hoyre Det er ikke lov å kjøre fritidsbåt i fylla. Promillegrensen er 0,8. I ulykker der båtfører var ruspåvirket var promillen høyere enn lovlig grense. Ensidig fokus på promillegrensen løser ikke problemet.

Postet:
2019-04-29 13:39:47