Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
– Årets krav til jordbruksoppgjøret 2019 er meget ambisiøst og har flere elementer i seg som vil skape utfordringer i forhandlingsprosessen, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell. https://t.co/z0uqNGFC0D

Postet:
2019-04-29 13:29:56

Delt innhold:
Bøndene vil ha 1,92 milliarder kroner
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten der de krever en økt inntektsramme på 1920 millioner kroner. Slik dette beregnes i jordbruksforhandlingene, er det et krav om en netto innttektsøkning på 9 prosen...