Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
I dag stilte jeg spørsmål om norske barn av fremmedkrigere til utenriksministeren i spørretimen. På ettermiddagen var jeg med på annen type spørretime hvor politikere stilte spørsmål til pressen. Jeg fikk stille spørsmål til VGs redaktør. Politiske journalister jobber med å intervjue og avdekke saker om folk med makt. Men hva skjer når den samme journalisten møter mennesker som ikke har makt og samme erfaring med mediene? Er pressen bevisst sin egen maktposisjon?

Postet:
2019-04-24 22:10:11

Delt innhold:
Stortingets presselosje