Person / Aktør:
Anniken Huitfeldt
Anniken Huitfeldt
Parti: AP

Innlegg:
Stolt over å overlate ledelsen av Aps kvinnenettverk til Anette Trettebergstuen. Jeg er glad for å fortsette som medlem av sentralstyret.

Postet:
2019-04-06 17:12:45