Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim: https://t.co/U5NW78jNsn

Postet:
2019-04-05 15:27:47

Delt innhold:
Inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad inviterer til inspirasjonsdag om mat for eldre i Trondheim. Målet er å gi inspirasjon og faglig påfyll som kan bidra til å bedre mattilbudet for eldre.