Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi og inviterer til et åpent innspillsmøte fredag 26. april kl 10.00. Hold av datoen! Mer informasjon kommer! Illustrasjonsbilde fra spillet Skate City. Foto: Agens AS https://t.co/3KKpZfmTq2

Postet:
2019-04-02 16:38:02

Delt innhold:
Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022
Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.