Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Tallenes tale er klar: Det skapes flere jobber i norske bedrifter når Arbeiderpartiet er i regjering. Vi vil ha en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv. Fordi arbeid til alle er jobb nummer 1!

Postet:
2019-04-02 07:47:32