Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
I dag overrakte @NVE m/ direktør @lundkjetil forslag til nasjonal ramme for vindkraft til OED-minister Kjell-Børge Freiberg og KLD-minister @olaelvestuen. Dette er et kunnskapsgrunnlag som peker på 13 områder best egnet for vindkraftutbygging på land 👉 https://t.co/4Y5zzfOoqR https://t.co/vz32pvlE2i

Postet:
2019-04-01 14:40:00

Delt innhold:
Oppdatert kunnskapsgrunnlag - NVE
Den ene delen av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan vindkraftverk kan påvirke miljø og samfunn. Kunnskapsgrunnlaget består av del C i hovedrapporten og 21 temarapporter, som kan lastes ned til høyre. Ni av temarapportene er utarbeidet av Miljødirektoratet og Riksantikvaren. NVE har hatt ansvar for resten av rapportene, i dialog med andre myndigheter. Som underlag for enkelte av temarapportene er det bestilt noen konsulentrapporter. Disse kan også