Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Kulturdepartementet ønskjer innspel til meldingsarbeidet https://t.co/mCPbniduWW Illustrasjonsfoto: Headway on Unsplash https://t.co/cL1hVdfjdx

Postet:
2019-03-22 16:34:10

Delt innhold:
Språklov og ny stortingsmelding om språk
Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.