Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Vi ønsker at flest mulig beslutninger skal tas nærmest mulig befolkningen og at kommunene skal bli mer selvstyrte. Staten skal ikke kontrollere kommunene mer enn strengt nødvendig, sier Helge Andre Njåstad. Hva mener du?

Postet:
2017-08-18 20:21:00

Delt innhold:
Mer makt til kommunene
– Gledelig at antall innsigelsessaker mot kommunene reduseres, sier FrPs Helge Andre Njåstad.