Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
Det årlige globale uttaket av naturressurser økte fra 27 milliarder tonn i 1970 til 92 milliarder tonn i 2017. Rapporten lagt fram på FNs miljøforsamling #UNEA4 i Nairobi, hvor miljøministre fra hele verden deltar. https://t.co/B79YJebH6Y @miljodir https://t.co/elVinOfyu6

Emneknagger:

Postet:
2019-03-15 15:48:55

Delt innhold:
Uttak av naturressurser er tredoblet siste 50 år - Miljødirektoratet
Det årlige globale uttaket av naturressurser økte fra 27 milliarder tonn i 1970 til 92 milliarder tonn i 2017. Både utvinning og bearbeiding av naturressurser bidrar til tap av naturmangfold, belastning på vannressurser og store klimagassutslipp.