Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Skoleveien skal være trygg. Derfor har vi økt bevilgningene, og satser mer på å bygge gang- og sykkelvei. Lik og del hvis du synes dette er bra 😀

Postet:
2017-08-21 07:21:00

Delt innhold:
Trygg skolevei