Person / Aktør:
Kulturdepartementet

Innlegg:
Les kultur- og likestillingsministerens tale om likestilling som hun holdt til FNs kvinnekommisjon i New York onsdag. Bildet: Medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget Grunde Almeland og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. #GenderEquality #CSW63 Foto: Mona Lindseth/KUD

Emneknagger:

Postet:
2019-03-14 16:43:42

Delt innhold:
Speech to the 63rd session of the Commission on the Status of Women
The Norwegian Minister of Culture and Equality Trine Skei Grande's speech at the United Nations Headquarters in New York.