Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Ved å forebygge fall i hjemmet sørger vi for at eldre kvinner lever bedre og lengre. Regjeringen har en nullvisjon for alvorlige fallulykker. Den handler om hva vi alle kan gjøre for å forebygge at eldre skader seg og lider unødig. #8mars #kvinnedagen

Emneknagger:

Postet:
2019-03-08 07:19:53