Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Verden trenger flere kvinnelige forskere for å bidra med bredere perspektiver, talent og kreativitet. Forskning er et område der kjønnsdiskriminering fortsatt er ganske vanlig. Globalt er det flere kvinner enn menn som tar bachelor- og mastergrader, men på tross av stor fremgang er andelen kvinnelige forskere 28,8 prosent, i følge UNESCO. 👩🏼‍🔬 I Norge er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige. #8mars #kvinnedagen

Emneknagger:

Postet:
2019-03-08 07:20:07