Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Vi prioriterer å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. En helhetlig og offensiv politikk må til. #8mars #kvinnedagen

Emneknagger:

Postet:
2019-03-08 07:20:19