Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
61.000 flere kvinner jobber heltid i dag, sammenlignet med da Høyre og FrP kom til makten i 2013. Lønnsgapet mellom kvinner og menn er de siste årene også redusert. At begge kjønn deltar på lik linje i arbeidslivet er en av de viktigste forutsetningene for likestilling. #8mars #kvinnedagen

Emneknagger:

Postet:
2019-03-08 07:21:00