Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Statsråd Iselin Nybø understreket viktigheten av klynger i sitt innlegg på Forskningsrådets konferanse om forskning for verdiskaping, og nevnte spesielt @BlueLegasea som eksempel på hvordan en klynge bør være.

Postet:
2019-03-07 13:43:51