Person / Aktør:
Marianne Synnes
Marianne Synnes
Parti: H

Innlegg:
Forskningsrådets konferanse om forskning for verdiskaping i dag innledes med "Det næringsrettede forskningssystemet" og det store spørsmålet i forbindelse med områdegjennomgangen er om vi vil få til nok innovasjon med det eksisterende virkemiddelapparatet. https://t.co/DUgWSsqdHt

Postet:
2019-03-07 10:11:31