Person / Aktør:
Finansdepartementet
Finansdepartementet

Innlegg:
– Det viktigste vi kan gjøre for å motvirke ulikhet er å få flere i jobb, bedre integreringen og øke kompetansen til befolkningen gjennom utdanning, sier finansminister Siv Jensen, som i dag legger frem stortingsmelding om #ulikhet. Les mer https://t.co/WLo8nKxs5o

Emneknagger:

Postet:
2019-03-01 12:05:19

Delt innhold:
Muligheter for alle
Regjeringen har lagt fram stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv, arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning, læring gjennom hele livet, ulikhet i helse, de...