Person / Aktør:
Willfred Nordlund
Willfred Nordlund
Parti: SP

Innlegg:
Riksrevisjonen: Oljevernutstyr er ikke dimensjonert for nordområdene, Myndighetene har ikke fulgt opp behovet for å forske fram ny teknologi. Stat.min glemte nordområdene i regjeringserklæringen - Norges viktigste strategiske u.riks. politiske int.omr https://t.co/UdSM2rW4sr

Postet:
2019-02-24 20:13:30

Delt innhold:
Riksrevisjonen: Oljevernutstyr er ikke dimensjonert for nordområdene
Myndighetene har ikke fulgt opp behovet for å forske fram ny teknologi, heter det i utkast til rapport.