Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
#ForskjellsNorge: Over 65.000 enslige minstepensjonister i Norge lever under EUs fattigdomsgrense. Er det slik vi vil ta vare på våre gamle? Mer om tallene: https://www.nrk.no/finnmark/enslige-minstepensjonister-lever-under-fattigdomsgrensen-1.14415956

Emneknagger:

Postet:
2019-02-24 10:02:00