Person / Aktør:
Marianne Haukland
Marianne Haukland
Parti: H

Innlegg:
@staalhermo Hei! Nussir foreslår selv mange løsninger for å løse driften av gruven på en miljøvennlig måte. Det skal blant annet ikke være utslipp av CO2 opplyser CEO Øystein Rushfeldt.

Postet:
2019-02-19 12:14:59