Person / Aktør:
Nikolai Astrup
Nikolai Astrup
Parti: H

Innlegg:
@KSteigen Ny sikkerhetsloven trådte i kraft 1. januar. Vi kommer til å stille strenge krav til sikkerhet ved utbygging av 5G, og er i dialog med mobilselskapene om dette nå. Hvis mobilselskapene velger underleverandører som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene, kan vi overprøve dem.

Postet:
2019-02-12 22:05:52