Person / Aktør:
Olemic Thommessen
Olemic Thommessen
Parti: H

Innlegg:
Interessant å få anledning til et innblikk i et EU i endring. Bare synd Norge ikke kan spille en sterkere rolle i arbeidet med å forme fremtidens Europa. Norske verdier, politiske tradisjoner og nordisk fellesskap i EU kunne ha vært gode bidrag til helheten. En ukes studietur med en fin gruppe kollegaer fra Stortinget ga et godt innblikk i EØS avtalens viktighet og handlingsrom. Flott å møte mange nordmenn i Brussel som jobber iherdig med å ivareta norske interesser. Fint også å møte sentrale folk i EU systemet og høre deres synspunkter om fremtidens Europa, for også uavhengig av Brexit er EU i støpeskjeen. Takk til Stortingets internasjonale avdeling, Margrethe, Merethe og Per for et kjempefint program!

Postet:
2019-02-08 09:44:39

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Olemic Thommessen